Zawiadomienie na posiedzenia komisji w miesiącu wrześniu 2017 roku 

 

 

 

                                       

                                                       Wolsztyn, 4 września 2017 r.

 

 

 

BRM.0012.9.2017

                                                                                                                     

                                                       PAN/PANI

                                        

                                                       ................................................

                                                       .................................................

 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 12 września 2017 roku o godzinie 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Analiza i wydanie opinii o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 roku

2.Opinia w sprawie wniosków Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Obrotu

  Nieruchomościami.

3.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) ustanowienia pomnika przyrody,

b) przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Wolsztyn na lata 2017-2020.

4.Sprawy różne.

 

 

                                                                             

 

 

Przewodniczący Komisji

 

/-/Jakub Lorenz

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. Z 2016

r., poz. 446 z późniejszymi zmianami/.

 

  Wolsztyn, 4 września 2017 r.

 

 

BRM.0012.9.2017

 

PAN/PANI

 

.................................................

 

.................................................

 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 13 września 2017 roku o godzinie 8.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza i wydanie opinii o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 roku.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wolsztynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wolsztynie.

b)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie.

c)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie   w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie.

d)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Karpicku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Karpicku.

e)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Mikołajczyka w Starym Widzimiu.

f)     stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej we Wroniawach w ośmioletnią Szkołę Podstawową we Wroniawach.

g)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Franciszka Jujki w Kębłowie funkcjonującej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kębłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Franciszka Jujki w Kębłowie funkcjonującą w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kębłowie.

h)    stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Świętnie funkcjonującej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Świętnie funkcjonującą w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świętnie.

i)      zmiany nazwy Publicznego Przedszkola „Jak u Mamy” w Chorzeminie.

j)      zmiany nazwy Przedszkola nr 3 w Wolsztynie.

k)    zmiany nazwy Publicznego Przedszkola w Kębłowie.

l)      zmiany nazwy Przedszkola nr 5 im. Słoneczna Piątka w Wolsztynie.

m)  zmiany uchwały nr XXVIII/286/2016 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn oraz nadania statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie.
3. Wizytacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Wolsztynie.
4.Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji

                                                                             
 /-/ Mariusz Przybyła

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. Z 2016

r., poz. 446 z późniejszymi zmianami/.

 

 

 

                                          Wolsztyn, 4 września 2017 r.

 

 

 

BRM.0012.9.2017

 

PAN/PANI

 

.................................................

 

.................................................

 

 

 

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 13 września 2017 roku o godzinie 12.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie .

 

 

Porządek posiedzenia:

 

1.Analiza i wydanie opinii o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 roku.

2.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2027,

b) zmian w budżecie,

c) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie,

d) zaciągnięcia kredytu.

3.Sprawy różne.

 

         Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                         

        /-/ Agnieszka Czajka

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. Z 2016

r., poz. 446 z późniejszymi zmianami/.

 

 

 

Wolsztyn, 4 września 2017 r.

 

 

 

BRM.0012.9.2017

 

 

PAN/PANI

 

…………………………………….

……………………………………..

 

 

                                                                                 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wolsztynie, które odbędzie się dnia 14 września 2017 roku o godzinie 11.00  w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

 

 

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza i wydanie opinii o wykonaniu budżetu za I półrocze 2017 roku.
  2. Sprawy różne.

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący Komisji

 

                                                                                        /-/Paweł Kopciuch

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy zawodowej w myśl art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. Z 2016

r., poz. 446 z późniejszymi zmianami/.

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 239
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Magda Wolnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magda Wolnik
Czas wytworzenia: 2017-03-10 10:58:02
Czas publikacji: 2017-09-05 10:59:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak