Katalog świadczonych usług 

 

 

KATALOG ŚWIADCZONYCH USŁUG W UTRZĘDZIE MIEJSKIM W WOLSZTYNIE

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Lp.

SYMBOL

PRODEDURY

NAZWA USŁUGI

SYMBOL

FORMULARZA

 1.  

SO.I.03

Wydanie i wymiana dowodu osobistego

so.1.01.01

so.1.2

 1.  

SO.II.04

Wydanie zaświadczenia zawierającego pełen odpis danych przetwarzanych w rejestrze dowodów osobistych

so.2

 1.  

SO.III.03

Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

so.3

 1.  

SO.IV.02

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

so.4

 1.  

SO.V.02

Zameldowanie w trybie administracyjnym

so.5

 1.  

SO.VI.05

Zameldowanie pobytu stałego / zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

so.6.1.01

so.6.2.01

so.6.3.01

so.6.4

 1.  

SO.VII.04

Zameldowanie pobytu czasowego / zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

so.7.1.01

so.7.2.01

so.7.3

so.7.4

 1.  

SO.VIII.03

Obowiązek meldunkowy cudzoziemca

so.8.1.01

so.8.2.01

so.8.3.01

so.8.4

so.8.5

 1.  

SO.IX.03

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP  lub powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

so.9.1.01

so.9.2.01

 1.  

SO.X

Wniosek o nadanie numeru PESEL

so.10

 1.  

SO.XI.02

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie

so.11

 1.  

SO.XII.01

Udostepnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

so.12

 1.  

SO.XIII.02

Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

so.13

 1.  

SO.XIV.01

Uznanie poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

so.14

 1.  

SO.XV.01

Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierza posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

so.15

 1.  

SO.XVI.01

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

so.16

 1.  

SO.XVII

Zgromadzenia publiczne

so.17.1

so.17.2

 1.  

SO.XVIII.02

Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

so.18.01

 1.  

SO.XIX.03

Wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

so.19

 1.  

SO.XX.02

Wydanie zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie archiwalnej ewidencji

so.20

 1.  

SO.XXI.02

Potwierdzenie aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

so.21

 1.  

SO.XXII.02

Udostępnianie danych z ewidencji działalności gospodarcze

so.22

 1.  

SO.XXIII.02

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

so.23.1.02

so.23.2.02

so.23.3.02

 1.  

SO.XXIV.02

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego opłacenie w terminie rat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

so.24.01

 1.  

SO.XXV.02

Wydanie zezwolenia na wykonanie regularnych przewozów osób

so.25.1

so.25.2

 1.  

SO.XXVI.02

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

so.26.1.01

so.26.2.01

so.26.3.01

so.26.4.01

 1.  

SO.XXVII.01

Rejestr wyborców

so.27.1.01

so.27.2.01

so.27.3.01

so.27.4.01

28.      

SO.XXVIII

 

IMPREZY MASOWE

 

so.28
 


Liczba odwiedzin : 1710
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-09-13 13:33:04
Czas publikacji: 2018-01-23 08:25:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak