Kontrole 

 

 

 

17.09.2015 r. Kontrola przeprowadzona przez specjalistę ds. BHP Inspektora ds. PPOŻ. Zakres kontroli: Kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu placówki. Kontrola okresowa urządzeń placu zabaw.

09.10.2015 r. Kontrola przeprowadzona przez kpt. Szymona Czachnowskiego st. specjalistę w samodzielnym stanowisku ds. kontrolno rozpoznawczych i bhp Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

31.07.2015 r. - 03.12.2015 r. Zespół kontrolujący: Biuro Zamówień Publicznych "BZP" Adam Ochmański. Temat kontroli: Kontrola w ramach realizowanej kontroli zarządczej dot. przestrzegania realizacji procedur w zakresie gospodarki finansowej i spraw pracowniczych.

17.12.2015 r. Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Zakres przedmiotowy kontroli: bieżąca kontrola stanu sanitarno - higienicznego w placówce połączona z oceną warunków do utrzymania higieny osobistej.

28.04.2016 r. Kontrola przeprowadzona przez kpt. Szymona Czachnowskiego st. specjalistę w samodzielnym stanowisku ds. kontrolno rozpoznawczych i bhp Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Kontrola dot. realizacji wykonania decyzji Komendanta Powiatowego oraz przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

16.06.2016 r. Kontrola przeprowadzona przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wolsztynie. Zakres kontroli: bieżąca kontrola stanu sanitarno - higienicznego w placówce (sale zajęć, łazienki, korytarze komunikacyjne, zaplecza socjalne, teren żłobka) połączona z oceną stanu sanitarnego placu zabaw i oceną przestrzegania ustawy antynikotynowej.

28.06.2016 r. Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Zakres kontroli: kontrola higieniczno - sanitarna obiektu.

19.08.2016 r. Kontrola przeprowadzona przez technika budowlanego. Zakres kontroli: okresowa kontrola stanu technicznego placu zabaw.

19.08.2016 r. Kontrola przeprowadzona przez technika budowlanego. Zakres kontroli: okresowa kontrola budynku.

06.09.2016 r. Kontrola przeprowadzona przez Specjalistę ds. BHP, Inspektora ds. PPOŻ oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Zakres kontroli: kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki.

21.12.2016 r. Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Zakres kontroli: bieżąca kontrola stanu sanitarno - higienicznego obiektu.

08.03.2017 r. Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Zakres kontroli: kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu.

13.03.2017 r. Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Zakres kontroli: bieżąca kontrola stanu sanitarno - higienicznego w placówce połączona z oceną stanu sanitarno - higienicznego i technicznego pomieszczeń żłobkowych (wózkarnia, sale zajęć, szatnia, łazienki), mikroklimatu, z oceną dożywiania dzieci w żłobku, oceną wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, przestrzegania ustawy  z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 ze zm.).

30.11.2017 r.  Kontrola przeprowadzona przez Specjalistę ds. BHP, Inspektora ds. PPOŻ oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Zakres kontroli: kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki.

14.05.2018 r. Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Zakres kontroli: bieżąca kontrola stanu sanitarnego obiektu.

17.05.2018 r. Kontrola przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Zakres kontroli: bieżąca kontrola stanu sanitarno - higienicznego w placówce połączona z oceną stanu sanitarno - higienicznego i technicznego pomieszczeń żłobkowych (wózkarnia, sale zajęć, szatnia, łazienki), mikroklimatu, z oceną dożywiania dzieci w żłobku, oceną wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, przestrzegania ustawy  z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957 ze zm.).

24.10.2018 r. Kontrola przeprowadzona przez technika budowlanego. Zakres kontroli: okresowa kontrola stanu technicznego placu zabaw.

24.10.2018 r. Kontrola przeprowadzona przez technika budowlanego. Zakres kontroli: okresowa kontrola budynku.

18.12.2018 r. Kontrola przeprowadzona przez Specjalistę ds. BHP, Inspektora ds. PPOŻ oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Zakres kontroli: kontrola bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów placówki.

 

Liczba odwiedzin : 525
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Damian Sarbak
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Sikora
Czas wytworzenia: 2015-11-10 12:50:20
Czas publikacji: 2019-01-03 12:42:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak