Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych  

 

Burmistrz Wolsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku - w formie wspierania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Wolsztyn.

 

W załączeniu:

• Zarządzenie Nr 190/2016 Burmistrza Wolsztyna z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017 wraz z treścią ogłoszenia

• Wzór oferty

• Instrukcja do formularza oferty

• Zaktualizowane: harmonogram, kalkulacja przewidywanych kosztów i przewidywane źródła finansowania zadania publicznego.

• Dodatkowe dane do umowy.

• Wzór sprawozdania.


UWAGA:
Dla umów zawartych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań w 2016 roku obowiązuje dotychczasowy wzór sprawozdania.

 

Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji dotyczących przygotowania oferty na realizację zadania publicznego z doradcą Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum PISOP. Konsultacje będą możliwe w terminie 2-9 stycznia 2017r. Zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Mikołajem Kostaniakiem, (tel. 65/520 78 86, mikolaj.kostaniak@pisop.org.pl) celem uszczegółowienia terminu.

 

Załączniki

Zarzadzenie_ogloszenie_konkursu_2017.pdf

Data: 2016-12-19 14:04:56 Rozmiar: 2.33M Format: .pdf Pobierz

wzor_oferta_2017.pdf

Data: 2016-12-19 14:05:07 Rozmiar: 106.57k Format: .pdf Pobierz

wzor_oferta_2017.docx

Data: 2016-12-19 14:05:07 Rozmiar: 76.58k Format: .docx Pobierz

instrukcja _do_oferty.pdf

Data: 2016-12-19 14:05:21 Rozmiar: 180.54k Format: .pdf Pobierz

aktualizacja_do _umowy.docx

Data: 2016-12-19 14:05:38 Rozmiar: 59.29k Format: .docx Pobierz

aktualizacja_do _umowy.pdf

Data: 2016-12-19 14:05:38 Rozmiar: 85.48k Format: .pdf Pobierz

dane_do_umowy.docx

Data: 2016-12-29 13:52:43 Rozmiar: 30.82k Format: .docx Pobierz

dane_do_umowy.pdf

Data: 2016-12-29 13:52:43 Rozmiar: 48.91k Format: .pdf Pobierz

sprawozdanie_dla_konkursu_2017.pdf

Data: 2016-12-19 14:05:50 Rozmiar: 111.73k Format: .pdf Pobierz

sprawozdanie_dla_konkursu_2017.docx

Data: 2016-12-19 14:05:50 Rozmiar: 55.71k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 1024
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Robert Papierowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Robert Papierowski
Czas wytworzenia: 2016-12-19 14:00:30
Czas publikacji: 2016-12-29 13:52:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak