WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PODSTAWIE ARCHIWALNEJ EWIDENCJI 

 

 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.XX.03

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA PODSTAWIE ARCHIWALNEJ EWIDENCJI

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

stanowisko ds. działalności gospodarczej, p. 8,  tel. 68 347 45 24

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie archiwalnej ewidencji.
  2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Formularz (druk):

so.20.02 – Wniosek o prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie archiwalnej ewidencji [doc]

so.20.02 – Wniosek o prowadzeniu działalności gospodarczej na podstawie archiwalnej ewidencji [pdf]

 

Opłaty:

17,00 zł za wydanie zaświadczenia

 

Kto może załatwić sprawę:

Przedsiębiorca

Termin realizacji:

Zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
(Dz. U. z 2018 roku, poz. 647), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (tj. 2018 r. poz. 1044), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. z 2017 roku,
Dz. U. poz. 1257).

Dodatkowe informacje:

 

Uwagi:

 

     

 

 

Załączniki

so.20 wydanie zaświadczenia archiwalna.pdf

Data: 2017-01-13 09:46:24 Rozmiar: 264.8k Format: .pdf Pobierz

so.20 wydanie zaświadczenia archiwalna.doc

Data: 2017-01-13 09:46:24 Rozmiar: 45.5k Format: .doc Pobierz

so.20.01 wydanie zaświadczenia archiwalna.doc

Data: 2018-04-27 08:21:04 Rozmiar: 45.5k Format: .doc Pobierz

so.20.01 wydanie zaświadczenia archiwalna.pdf

Data: 2018-04-27 08:21:04 Rozmiar: 267.67k Format: .pdf Pobierz

so.20.02 wydanie zaświadczenia archiwalna7.doc

Data: 2018-07-13 12:05:18 Rozmiar: 46k Format: .doc Pobierz

so.20.02 wydanie zaświadczenia archiwalna7.pdf

Data: 2018-07-13 12:05:18 Rozmiar: 265.99k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 238
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 09:46:24
Czas publikacji: 2018-07-13 12:05:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak