WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO OPŁACENIE W TERMINIE RAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU 

 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

BANK ZACHODNI WBK I O/WOLSZTYN 06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

SO.XXIV.02

 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO OPŁACENIE
W TERMINIE RAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA
NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Spraw Obywatelskich

stanowisko ds. działalności gospodarczej, p. 8,  tel. 68 347 45 24

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o zaświadczenia potwierdzającego opłacenie
    w terminie rat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Formularz (druk):

so.24.01 – Wniosek o zaświadczenia potwierdzającego opłacenie
w terminie rat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu[doc]

so.24.01 – Wniosek o zaświadczenia potwierdzającego opłacenie
w terminie rat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu[pdf]

 

Opłaty:

Nie pobiera się

 

Kto może załatwić sprawę:

Przedsiębiorca

Termin realizacji:

Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Art. 18 ust. 7 pkt 4 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. 2016 r. Dz. U. poz. 487) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. z 2017 roku,
Dz. U. poz.1257).

Dodatkowe informacje:

 

Uwagi:

 

     

 

 
 

Załączniki

so.24.01 zaświadczenie raty.pdf

Data: 2017-06-08 07:28:14 Rozmiar: 62.92k Format: .pdf Pobierz

so.24.01 zaświadczenie raty.doc

Data: 2017-06-08 07:28:14 Rozmiar: 46.5k Format: .doc Pobierz

so.24.01 zaświadczenie raty7.pdf

Data: 2018-07-13 12:19:16 Rozmiar: 420.39k Format: .pdf Pobierz

so.24.01 zaświadczenie raty7.doc

Data: 2018-07-13 12:19:16 Rozmiar: 46.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 347
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Przybyła
Czas wytworzenia: 2017-01-13 11:06:19
Czas publikacji: 2018-07-13 12:19:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak