Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018r. 

 

 

Informujemy, że w dniu 8 września 2017 roku Burmistrz Wolsztyna wydał zarządzenie nr 195/2017 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy na rok 2018 Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Konsultacje odbyły się w dniach 11.09.2017r. – 29.09.2017r. Program został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, stronie internetowej www.wolsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. Konsultacje były prowadzone w formie wyrażania pisemnych opinii i uwag. W okresie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące Programu.

 

Załączniki

zarzadzenie195_2017.pdf

Data: 2017-09-08 14:09:12 Rozmiar: 617.16k Format: .pdf Pobierz

program_2018.pdf

Data: 2017-09-08 14:09:16 Rozmiar: 83.65k Format: .pdf Pobierz

wyniki_konsultacji.pdf

Data: 2017-10-04 13:03:38 Rozmiar: 242.67k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 218
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Robert Papierowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Robert Papierowski
Czas wytworzenia: 2017-09-08 14:08:02
Czas publikacji: 2017-10-04 13:01:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak