10. Przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego 

 
 

 

 

KARTA USŁUG

URZĄD MIEJSKI W WOLSZTYNIE, RYNEK 1, 64-200 WOLSZTYN

TEL. 68 347 45 00 FAX 68 384 27 47
e-mail: um@wolsztyn.pl  www: http://wolsztyn.pl, http://bip.wolsztyn.pl

SANTANDER BANK POLSKA S.A.06-1090-1607-0000-0000-6000-5186
Adres skrytki na platformie ePUAP: /6pa44k2cmr/skrytka

KOS.X.01

 

PRZYDZIAŁ/ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO/SOCJALNEGO

 

Nazwa komórki organizacyjnej /

stanowisko:

Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska

Stanowisko ds. mieszkaniowych i zieleni  p. 43 tel. 68 347 45 42

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego.
  2. Zaświadczenie o wysokości dochodów brutto za okres 6 miesięcy    

            poprzedzających datę złożenia wniosku.

Formularz (druk):

Kos.10 - wniosek o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego [doc]

Kos.10 - wniosek o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego [pdf]

Opłaty:

Zwolnione z opłat skarbowych.

Kto może załatwić sprawę:

Osoba ubiegająca się o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego

Termin realizacji:

Odpowiedź na wniosek w ciągu 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy o i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1234 ze zmian) oraz „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wolsztyn” z dnia 22 listopada 2015 r. (Uchwała Nr XV/144/2015 Rady Miejskiej w Wolsztynie)

Dodatkowe informacje:

 

Uwagi:

Doręczenie korespondencji drogą pocztową, w Biurze Obsługi Klienta (parter) lub osobiście w pok. 43 (II piętro)

     
 

Załączniki

WNIOSEK - KOS.X - mieszkania.doc

Data: 2019-02-12 08:46:00 Rozmiar: 59.5k Format: .doc Pobierz

WNIOSEK - KOS.X - mieszkania.pdf

Data: 2019-02-12 08:46:00 Rozmiar: 208.48k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 173
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Mikołajewska
Czas wytworzenia: 2017-10-19 08:30:45
Czas publikacji: 2019-02-12 08:46:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak