2018 

 
 

PETYCJE SKŁADANE DO BURMISTRZA WOLSZTYNA W 2018 ROKU

 

Nr petycji:

 

OR.152.1.2018

 

 

Data wpływu:

 

22.02.2018

 

 

Przedmiot petycji:

 

Wykonanie oświetlenia drogowego na ul. Rauera w Kębłowie przy drodze gminnej nr 1099 na odcinku 400 metrów

 

 

Treść petycji:

 

 

OR.152.1.2018.pdf

 

Dane podmiotu wnoszącego petycję:

 

Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych osobowych w BIP.

 

 

Sposób załatwienia

 

 
Odpowiedź OR.152.1.2018.pdf

 

 

Nr petycji:

 

OR.152.2.2018

 

 

Data wpływu:

 

01.03.2018

 

 

Przedmiot petycji:

 

Protest przeciw budowie stacji telefonii komórkowej w Świętnie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich na działce nr 133

 

 

Treść petycji:

 

 

OR.152.2.2018.pdf

 

Dane podmiotu wnoszącego petycję:

 

Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych osobowych w BIP.

 

 

Sposób załatwienia

 

 

Odpowiedź OR.152.2.2018.pdf

 

 

 

 

 

Nr petycji:

 

OR.152.3.2018

 

 

Data wpływu:

 

22.03.2018

 

 

Przedmiot petycji:

 

Polepszenie warunków życia mieszkańców Osiedla Heleny w Wolsztynie.

 

 

Treść petycji:

 

 

OR.152.3.2018.pdf

OR.152.3.2018.pdf (2)

 

 

 

Dane podmiotu wnoszącego petycję:

 

Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych osobowych w BIP.

 

 

Sposób załatwienia

 

 

Odpowiedź_OR.152.3.2018.pdf

OR.152.3.2018 (2)

 

 

 

 

 

Nr petycji:

 

OR.152.4.2018

 

 

Data wpływu:

 

27.03.2018

 

 

Przedmiot petycji:

 

Petycja w sprawie budowy wieży kratowej na działce nr 1516/8 w miejscowości Obra

 

 

Treść petycji:

 

 

OR.152.4.2018.pdf

 

 

Dane podmiotu wnoszącego petycję:

 

Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych osobowych w BIP.

 

 

Sposób załatwienia

 

 

Odpowiedź OR.152.4.2018.pdf

Odpowiedź OR.152.4.2018_2.pdf

Odpowiedź OR.152.4.2018_3.pdf

Odpowiedź OR.152.4.2018_4.pdf

 

 

Nr petycji:

 

OR.152.5.2018

 

 

Data wpływu:

 

18.04.2018

 

 

Przedmiot petycji:

 

Petycja w sprawie łącznika pomiędzy ul. Korczaka a ul. Poniatowskiego w Wolsztynie

 

 

Treść petycji:

 

 

OR.152.5.2018.pdf

 

Dane podmiotu wnoszącego petycję:

 

Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych osobowych w BIP.

 

 

Sposób załatwienia

 

 

Odpowiedź_OR.152.5.2018.pdf

 

Nr petycji:

 

OR.152.6.2018

 

 

Data wpływu:

 

11.09.2018

 

 

 

Przedmiot petycji:

 

Petycja w sprawie dokonania nasadzeń na os. Heleny w Wolsztynie

 

 

 

Treść petycji:

 

 

OR.152.6.2018.pdf

 

Dane podmiotu wnoszącego petycję:

Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych osobowych w BIP.

 

 

 

Sposób załatwienia

 

 

Odpowiedź na petycję OR.152.6.2018.pdf

 

 

 

Nr petycji:

 

OR.152.7.2018

 

 

Data wpływu:

 

28.09.2018

 

 

Przedmiot petycji:

 

przekazanie tekstu petycji do podległych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół)

 

 

Treść petycji:

 

 

OR.152.7.2018.pdf

OR.152.7.2018_zalacznik.pdf

 

 

Dane podmiotu wnoszącego petycję:


Osoba prawna Szulc – Efekt sp. z o.o.
reprezentowana przez: Prezes Zarządu Adam Szulc
ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

 

 

Sposób załatwienia

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr petycji:

 

OR.152.8.2018

 

 

Data wpływu:

 

10.11.2018

 

 

Przedmiot petycji:

 

Petycja w sprawie montażu oświetlenia w miejscowości Kębłowo, ul. Wodna

 

 

Treść petycji:

 

 

OR.152.8.2018.pdf

 

 

 

Dane podmiotu wnoszącego petycję:


Nie wyraził pisemnej zgody na podanie danych osobowych w BIP.

 

 

Sposób załatwienia

 

 

 odpowiedz_OR.152.8.2018.pdf

 

 

 

 

Załączniki

OR.152.1.2018.pdf

Data: 2018-02-26 15:05:51 Rozmiar: 763.32k Format: .pdf Pobierz

OR.152.2.2018.pdf

Data: 2018-03-05 14:53:22 Rozmiar: 1.08M Format: .pdf Pobierz

OR.152.1.2018_odpowiedz.pdf

Data: 2018-03-07 09:10:07 Rozmiar: 159.47k Format: .pdf Pobierz

OR.152.2.2018_odpowiedz.pdf

Data: 2018-03-21 11:25:20 Rozmiar: 896.83k Format: .pdf Pobierz

OR.152.3.2018.pdf

Data: 2018-03-27 16:10:03 Rozmiar: 6.57M Format: .pdf Pobierz

OR.152.4.2018.pdf

Data: 2018-03-28 15:19:41 Rozmiar: 11.4M Format: .pdf Pobierz

OR.152.5.2018.pdf

Data: 2018-04-24 11:40:08 Rozmiar: 151.73k Format: .pdf Pobierz

OR.152.3.2018_odpowiedz.pdf

Data: 2018-05-07 16:43:51 Rozmiar: 8.35M Format: .pdf Pobierz

OR.152.4.2018_odpowiedz.pdf

Data: 2018-05-11 12:26:09 Rozmiar: 219.91k Format: .pdf Pobierz

OR.152.5.2018_odpowiedz.pdf

Data: 2018-05-11 12:26:09 Rozmiar: 2.25M Format: .pdf Pobierz

OR.152.4.2018_odpowiedz2.pdf

Data: 2018-05-17 09:52:41 Rozmiar: 718.3k Format: .pdf Pobierz

OR.152.3.2018 (2) anonimizacja.pdf

Data: 2018-09-03 14:06:54 Rozmiar: 1.36M Format: .pdf Pobierz

OR.152.3.2018(2) pismo anonimizacja.pdf

Data: 2018-09-12 11:38:10 Rozmiar: 3.9M Format: .pdf Pobierz

OR.152.6.2018 anonimizacja.pdf

Data: 2018-09-12 11:43:14 Rozmiar: 700.1k Format: .pdf Pobierz

OR.152.4.2018_3.pdf

Data: 2018-09-24 12:48:01 Rozmiar: 174.7k Format: .pdf Pobierz

OR.152.7.2018.pdf

Data: 2018-10-09 21:27:02 Rozmiar: 1.02M Format: .pdf Pobierz

OR.152.7.2018_zalacznik.pdf

Data: 2018-10-09 21:27:02 Rozmiar: 248.01k Format: .pdf Pobierz

odpowiedz_or_152_4_2018_4.pdf

Data: 2018-10-23 09:50:22 Rozmiar: 108.07k Format: .pdf Pobierz

odpowiedz_OR.152.6.2018.pdf

Data: 2018-11-22 23:26:00 Rozmiar: 427.31k Format: .pdf Pobierz

OR.152.8.2018.pdf

Data: 2018-11-22 23:29:38 Rozmiar: 736.88k Format: .pdf Pobierz

odpowiedz_152_8_2018.pdf

Data: 2018-12-20 23:26:00 Rozmiar: 626k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 235
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Damian Sarbak
Osoba odpowiedzialna za informację : Magda Wolnik
Czas wytworzenia: 2018-02-26 15:05:26
Czas publikacji: 2018-12-20 23:26:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak