GPN.6733.56.2018 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  WOLSZTYNA

 

         Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie:

                                                                                                              

Budowy linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV, szafki kablowej oraz złącza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P dla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego.

 

            Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Stary Widzim, gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi  404, 402/24.

                                                                                                                       

            Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tutejszego Urzędu – pokój nr 41 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia    -   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie

                                                                  -    Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w

                                                                       Wolsztynie

 

Podano do publicznej wiadomości dnia  18.05.2018 r.

 

Liczba odwiedzin : 29
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Zbigniew Jóźwiak
Czas wytworzenia: 2018-05-18 10:02:15
Czas publikacji: 2018-05-18 10:02:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak