Budżet obywatelski gminy Wolsztyn na 2019 rok 

 
 

Szanowni Państwo,

Burmistrz Wolsztyna informuje, iż w dniu 16 lipca br. rusza druga edycja Budżetu Obywatelskiego gminy Wolsztyn. Mieszkańcy gminy Wolsztyn już po raz drugi będą mogli zadecydować na co rozdysponować część wydatków z ogólnego budżetu gminy na 2019 rok. Szczegóły określa uchwała nr XLVII/546/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego gminy Wolsztyn na 2019 rok.

Propozycję zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego gminy Wolsztyn może zgłosić każdy mieszkaniec – osoba fizyczna zamieszkująca na terenie gminy Wolsztyn na Formularzu zgłoszeniowym propozycji zadania, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały. Formularze dostępne będą na stronie internetowej gminy Wolsztyn: www.wolsztyn.pl, a także w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

Każdy mieszkaniec może zgłosić nie więcej niż jedną propozycję zadania.

Formularze zgłoszeniowe propozycji zadania zgodnie z harmonogramem konsultacji można składać w terminie od 16 lipca do 10 sierpnia 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego
w Wolsztynie  Rynek 1,  64-200 Wolsztyn z dopiskiem „Budżet Obywatelski gminy Wolsztyn na 2019 rok”.

Każda zgłoszona propozycja zadania  musi uzyskać poparcie 25 mieszkańców gminy Wolsztyn. Lista poparcia zgłaszanej propozycji zadania do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego zadania inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 80 000,00 zł brutto, a zadania nieinwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.

Zapraszamy mieszkańców gminy Wolsztyn do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu budżetu obywatelskiego.

Szczegółowych informacji na temat konsultacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Wolsztynie: Emilia Piątyszek, Robert Papierowski, tel. 68 3474535.

 

Podstawa Prawna:

 - Uchwała nr XLVII/546/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 maja 2018 rokuw sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego gminy Wolsztyn na 2019 rok (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 czerwca 2018 r., poz. 4657).

 

Załączniki

uchwala_XLVII_546_2018.pdf

Data: 2018-07-12 08:17:31 Rozmiar: 5.14M Format: .pdf Pobierz

lista_poparcia_zglaszanej_propozycji_zadania.pdf

Data: 2018-07-12 08:17:31 Rozmiar: 48.17k Format: .pdf Pobierz

lista_poparcia_zglaszanej_propozycji_zadania.doc

Data: 2018-07-12 08:17:31 Rozmiar: 69.5k Format: .doc Pobierz

formularz_zgloszeniowy_propozycji_zadania.pdf

Data: 2018-07-12 08:17:31 Rozmiar: 49.53k Format: .pdf Pobierz

formularz_zgloszeniowy_propozycji_zadania.doc

Data: 2018-07-12 08:17:31 Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 983
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Damian Sarbak
Osoba odpowiedzialna za informację : Robert Papierowski
Czas wytworzenia: 2018-07-12 08:17:31
Czas publikacji: 2018-07-12 09:25:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak