Wersja archiwalna

GPN.6733.77.2018 

 
 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  WOLSZTYNA

 

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie

 

  • budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, nn 0,4 kV.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych: 12/1, 12/2, 3, w Wolsztynie, w obrębie ewidencyjnym nr 2 oraz 561/2 w obrębie Chorzemin, w gm. Wolsztyn

 

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tutejszego Urzędu – pokój nr 44 w ciągu 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia:

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 03.08.2018 r.

 
Liczba odwiedzin : 42
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Czeszak
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Czeszak
Czas wytworzenia: 2018-08-03 11:33:41
Czas publikacji: 2018-08-03 11:33:41
Data przeniesienia do archiwum: 2018-08-20