Wersja archiwalna

GPN.6733.84.2018 

 
 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  WOLSZTYNA

 

 

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie:

 

  • budowy ciągu pieszego i pieszo-rowerowego.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych: 396, 318, 395/2, 395/10, 394/3, 394/1, 393/1, 392/3, 391/2, 390, 389/1, 389/4, 388, 387/2, 387/3, 386, 385/3, 385/2, 384/8, 384/1, 383, 382, 380/4, 380/12, 380/15, 380/14, 379/1, 379/8, 379/5, 377, 439, 438/3, 438/4, 437, 436/2, 435/3, 522, 433, 431, w obrębie Adamowo
w gminie Wolsztyn

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tutejszego Urzędu – pokój nr 44 w ciągu 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia:

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 03.08.2018 r.

 
Liczba odwiedzin : 44
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Czeszak
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Czeszak
Czas wytworzenia: 2018-08-03 12:01:41
Czas publikacji: 2018-08-03 12:01:41
Data przeniesienia do archiwum: 2018-08-20