GPN.6733.107.2018 

 
 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  WOLSZTYNA

 

         Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zmianami) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

 

Budowy ulicy Czereśniowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz przebudowy skrzyżowania ul. Polnej, Czereśniowej i Górnej w miejscowości Wroniawy, gmina Wolsztyn.

 

            Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Wroniawy, gmina Wolsztyn, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 398, 310/2, 311/2, 397, 407, 1252, 409.

                                                 

            Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tutejszego Urzędu – pokój nr 41 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia  -Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie

                                                                 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w

                                                                   Wolsztynie

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 08.08.2018 r.

 
Liczba odwiedzin : 39
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Zbigniew Jóźwiak
Czas wytworzenia: 2018-08-08 14:18:07
Czas publikacji: 2018-08-08 14:18:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak