Wersja archiwalna

GPN.6733.83.2018 

 
 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  WOLSZTYNA

 

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia warunków  lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie:

 

  • budowa stacji bazowej telefonii komórkowej.

 

Inwestycja realizowana będzie na działce gruntu o numerze ewidencyjnym 211/3,  w obrębie ewidencyjnym nr 2, w gminie Wolsztyn

 

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tutejszego Urzędu – pokój nr 44 w ciągu 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia:

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 10.08.2018 r.

 
Liczba odwiedzin : 43
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Czeszak
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Czeszak
Czas wytworzenia: 2018-08-10 07:36:59
Czas publikacji: 2018-08-10 07:39:25
Data przeniesienia do archiwum: 2018-08-27