Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019r. 

 
 

Informujemy, że w dniu 31 sierpnia 2018 roku Burmistrz Wolsztyna wydał zarządzenie nr 238.2018 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy na rok 2019 Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Konsultacje odbyły się w dniach 04.09.2018r. – 11.09.2018r. Program został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie, stronie internetowej www.wolsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie. Konsultacje były prowadzone w formie wyrażania pisemnych opinii i uwag. W okresie trwania konsultacji wpłynęła jedna uwaga dotycząca Programu. Szczegółowe informacje dotyczące wyników konsultacji przedstawiono w załączniku poniżej.

 

 

Załączniki

Zarzadzenie_238_2018.pdf

Data: 2018-09-04 14:24:35 Rozmiar: 599.4k Format: .pdf Pobierz

program _wspolpracy_2019.pdf

Data: 2018-09-04 14:24:35 Rozmiar: 82.14k Format: .pdf Pobierz

wyniki_konsultacji_programu2019.pdf

Data: 2018-09-12 13:52:25 Rozmiar: 446.1k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 125
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Robert Papierowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Robert Papierowski
Czas wytworzenia: 2018-09-04 14:24:35
Czas publikacji: 2018-09-12 13:57:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak