Budżet obywatelski gminy Wolsztyn na 2019r. – głosowanie. 

 
 

Już jutro t.j. 21 września 2018 r. rusza głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn na 2019 r.  Na projekty zakwalifikowane do budżetu obywatelskiego będzie można głosować do 10 października 2018 r.

Karty do głosowania można pobrać w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie oraz ze strony internetowej gminy Wolsztyn: www.wolsztyn.pl (zakładka: budżet obywatelski). W przypadku pobrania karty ze strony internetowej należy wydrukować ją dwustronnie. 

Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie lub poprzez wysłanie na adres Urzędu Miejskiego w Wolsztynie karty do głosowania umieszczonej w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: Budżet Obywatelski gminy Wolsztyn na 2019 rok. W przypadku wysyłki pocztą o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wolsztynie.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec zamieszkujący na terenie gminy Wolsztyn. W przypadku osób, które nie ukończyły 18 rok życia należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego. Fakt zamieszkiwania na terenie gminy Wolsztyn weryfikowany jest na podstawie oświadczenia, zawartego w karcie do głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „wybór zadania” na karcie do głosowania. Maksymalnie można wybrać jedno zadanie. Jeden mieszkaniec może oddać tylko jedną kartę do głosowania. W przypadku gdy głosujący weźmie udział w głosowaniu więcej niż jeden raz, wszystkie oddane przez niego głosy uważać się będzie za nieważne.

Wyniki głosowania będą znane do 31 października b.r., a zwycięskie projekty zostaną ujęte w budżecie gminy Wolsztyn na rok 2019.

 

Zachęcamy do udziału w głosowaniu!

 

Załączniki

uchwala_XLVII_546_2018.pdf

Data: 2018-07-12 08:17:31 Rozmiar: 5.14M Format: .pdf Pobierz

Lista propozycji zadań.pdf

Data: 2018-09-19 07:53:24 Rozmiar: 53.07k Format: .pdf Pobierz

Karta do głosowania 2019.pdf

Data: 2018-09-20 08:20:25 Rozmiar: 50.83k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 244
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Robert Papierowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Robert Papierowski
Czas wytworzenia: 2018-09-20 08:20:25
Czas publikacji: 2018-09-20 08:20:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak