IN.271.10.2018 | UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ 

 

"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

GMINA WOLSZTYN
Siedziba Zamawiającego
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, tel./fax. 068-347-45-00
http://www.wolsztyn.pl, e-mail: um@wolsztyn.pl

  

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego".

 

Załączniki

01_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU-IN_271_10_3_2018.pdf

Data: 2018-10-05 14:34:22 Rozmiar: 198.2k Format: .pdf Pobierz

02_SIWZ+ZALACZNIKI-IN_271_10_6_2018.zip

Data: 2018-10-05 14:34:22 Rozmiar: 12.38M Format: .zip Pobierz

03_UZUPELNIENIE_NR_1_DO_SIWZ-IN_271_10_7_2018.pdf

Data: 2018-10-12 14:52:16 Rozmiar: 4.47M Format: .pdf Pobierz

04_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT-IN_271_10_11_2018.pdf

Data: 2018-10-18 14:54:29 Rozmiar: 406.69k Format: .pdf Pobierz

05_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE-IN.271.10.13.2018(2).pdf

Data: 2018-10-29 14:02:53 Rozmiar: 2.16M Format: .pdf Pobierz

06_OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA-IN_271_10_15_2018.pdf

Data: 2018-11-07 12:58:42 Rozmiar: 119.13k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 131
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Waldemar Mielcarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Wysocki
Czas wytworzenia: 2018-10-05 14:34:22
Czas publikacji: 2018-11-07 12:58:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak