Wersja archiwalna

GPN.6733.129.2018 

 
 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  WOLSZTYNA

 

 

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie

 

  • budowa  sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV

 

Inwestycja realizowana będzie w m. Tłoki na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych: 231, 211/5, 211/6, 211/7, 211/8, 211/9, 211/10, 211/11, 211/12, 211/13, 211/15, 211/16

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tutejszego Urzędu – pokój nr 44 w ciągu 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia:

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 11.10.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 35
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Czeszak
Osoba odpowiedzialna za informację : Piotr Czeszak
Czas wytworzenia: 2018-10-12 07:34:28
Czas publikacji: 2018-10-12 07:34:29
Data przeniesienia do archiwum: 2018-10-29