Wersja archiwalna

GPN.6733.128.2018 

 
 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  WOLSZTYNA

 

 

Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zmianami) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie:

 

  • budowa ścieżki rowerowej

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych: 198 w obrębie Wilcze, oraz 167 w obrębie Rudno, w gm. Wolsztyn

 

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tutejszego Urzędu – pokój nr 44 w ciągu 14 dni licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia:

- Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie

- Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolsztynie

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 11.10.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 28
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Czeszak
Osoba odpowiedzialna za informację : czesz
Czas wytworzenia: 2018-10-12 07:35:33
Czas publikacji: 2018-10-12 07:35:33
Data przeniesienia do archiwum: 2018-10-29