Wersja archiwalna

GPN.6733.131.2018 

 
 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  WOLSZTYNA

 

         Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zmianami) Burmistrz Wolsztyna informuje o wszczęciu postępowania w sprawie : 

 

Budowy sieci wodociągowej do projektowanego budynku magazynowego.

 

            Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Kębłowo, gmina Wolsztyn, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 112, 110, 424, 445.

                                                 

            Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tutejszego Urzędu – pokój nr 41 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia  -Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie

                                                                 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w

                                                                   Wolsztynie

                                                              

 

Podano do publicznej wiadomości dnia 12.10.2018 r.

                                                                      

 

                                                          

 
Liczba odwiedzin : 38
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Czeszak
Osoba odpowiedzialna za informację : Zbigniew Jóźwiak
Czas wytworzenia: 2018-10-12 14:17:00
Czas publikacji: 2018-10-12 14:18:28
Data przeniesienia do archiwum: 2018-10-29