KOS.271.9.2018 | UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ 

 

"Przebudowa istniejącego kolektora deszczowego o średnicy 800mm na Rowie Miejskim"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

GMINA WOLSZTYN
Siedziba Zamawiającego
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, tel./fax. 068-347-45-00
http://www.wolsztyn.pl, e-mail: um@wolsztyn.pl

  

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Przebudowa istniejącego kolektora deszczowego o średnicy 800mm na Rowie Miejskim".

 

Załączniki

01_OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU-KOS_271_9_3_2018.pdf

Data: 2018-10-17 14:57:53 Rozmiar: 214.53k Format: .pdf Pobierz

02_SIWZ+ZALACZNIKI-KOS_271_9_6_2018.zip

Data: 2018-10-17 14:57:53 Rozmiar: 64.82M Format: .zip Pobierz

03_UZUPELNIENIE_NR_1_DO_SIWZ-KOS_271_9_7_2018.pdf

Data: 2018-10-29 14:23:44 Rozmiar: 837.21k Format: .pdf Pobierz

04_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT-KOS_271_9_11_2018.pdf

Data: 2018-11-05 08:15:08 Rozmiar: 345.28k Format: .pdf Pobierz

05_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE-KOS.271.9.13.2018(2).pdf

Data: 2018-11-15 14:46:07 Rozmiar: 536.46k Format: .pdf Pobierz

06_OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA-KOS_271_9_16_2018.pdf

Data: 2018-11-23 14:37:48 Rozmiar: 111.04k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 162
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Waldemar Mielcarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Mikołajewska
Czas wytworzenia: 2018-10-17 14:57:52
Czas publikacji: 2018-11-23 14:37:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak