Budżet obywatelski gminy Wolsztyn na 2019 rok – wyniki głosowania 

 
 

Zakończyła się weryfikacja i liczenie głosów oddanych podczas głosowania w konsultacjach społecznych do budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn na 2019 rok. Podczas głosowana oddano łącznie 14179 głosów, z czego 12512 głosów ważnych oraz 1667 głosów nieważnych.

 Wyniki głosowania kształtują się następująco: 

L.p.

Nazwa zadania

Liczba głosów ważnych

1.

Wygłuszenie akustyczne sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie.

4056

2.

Zaprojektowanie i budowa ogrodzenia w parku przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie.

4009

3.

Ogród społeczny w Obrze „Cztery pory roku – etap II”.

1695

4.

Doposażenie OSP Świętno i OSP Kębłowo w sprzęt ratowniczy.

1627

5.

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego.

719

6.

Budowa street workout park przy ul. Garbarskiej w Wolsztynie.

305

7.

Ławeczki dla rodziców w Wolsztynie? Zróbmy to razem.

89

8.

Piknik drezynowy z kinem letnim w Świętnie.

11

9.

Wyposażenie domu kultury w Świętnie.

1

 

Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn na 2019 rok zgodnie z uchwałą przeznaczono kwotę 300 000,00 zł., z czego na realizację projektów inwestycyjnych kwotę 240 000,00 zł oraz na projekty nieinwestycyjne kwotę 60 000,00 zł. Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego zgłoszonego zadania nie mógł przekroczyć 80 000,00 zł w przypadku zadania inwestycyjnego oraz 20 000,00 zł w przypadku projektu nieinwestycyjnego.

Zgodnie z § 4 ust. 10 załącznika nr 1 do uchwały nr XLVII/546/2018 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn na 2019 rok, za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę głosów i mieszczą się w puli środków przeznaczonych na realizacje zadań przewidzianych w ramach budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyna na 2019 rok.

Komisja do przeprowadzenia weryfikacji zgłoszonych zadań inwestycyjnych do budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn na 2019 r. zarekomendowała wprowadzenie do budżetu gminy Wolsztyn na 2019 rok następujące zadania:

L.p.

Nazwa zadania

Wartość zadania [zł]

1.

Zaprojektowanie i budowa ogrodzenia w parku przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie.

80 000,00

2.

Ogród społeczny w Obrze „Cztery pory roku – etap II”.

80 000,00

3.

Wygłuszenie akustyczne sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie.

80 000,00

4.

Piknik drezynowy z kinem letnim w Świętnie.

15 000,00

 

W związku z niepełnym wykorzystaniem puli środków przeznaczonych na realizację zadań nieinwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego, proponuje się przeznaczyć pozostałą kwotę – 45 000,00 zł, na realizację kolejnego projektu inwestycyjnego pn.: Doposażenie OSP Świętno i OSP Kębłowo w sprzęt ratowniczy, lecz w ograniczonym zakresie uzgodnionym z Wnioskodawcą.

 

 

 
Liczba odwiedzin : 163
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Robert Papierowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Robert Papierowski
Czas wytworzenia: 2018-10-31 13:19:09
Czas publikacji: 2018-10-31 13:27:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak