Wersja archiwalna

GPN.6733.144.2018 

 
 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  WOLSZTYNA

 

         Na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1945) Burmistrz Wolsztyna informuje o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie:

                                                                                                              

Rozbudowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 

            Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Karpicko, gmina Wolsztyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi  328/4, 328/9.

                                                                                                                       

            Wnioski i uwagi w powyższej sprawie, można składać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i Obrotu Nieruchomościami tutejszego Urzędu – pokój nr 41 w ciągu 14 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości.

 

Miejsce zamieszczenia obwieszczenia    -   Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wolsztynie

                                                                  -    Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w

                                                                       Wolsztynie

 

Podano do publicznej wiadomości dnia  07.12.2018 r.

                                                                      

 
Liczba odwiedzin : 22
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Piotr Czeszak
Osoba odpowiedzialna za informację : Zbigniew Jóźwiak
Czas wytworzenia: 2018-12-07 13:18:47
Czas publikacji: 2018-12-17 09:53:37
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-24