KOS.271.3.2019 | UZUPEŁNIENIE NR 1 i NR 2 DO SIWZ | OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

"Utrzymanie Parku Miejskiego w Wolsztynie w okresie do 28 lutego 2022 r."

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ

- UZUPEŁNIENIE NR 2 DO SIWZ

- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

GMINA WOLSZTYN
Siedziba Zamawiającego
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, tel./fax. 068-347-45-00
http://www.wolsztyn.pl, e-mail: um@wolsztyn.pl

  

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Utrzymanie Parku Miejskiego w Wolsztynie w okresie do 28 lutego 2022 r.".

 

 

Załączniki

01_OGLOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU-KOS_271_3_3_2019.pdf

Data: 2019-02-28 13:30:54 Rozmiar: 246.33k Format: .pdf Pobierz

02_SIWZ+ZALACZNIKI-KOS_271_3_6_2019.pdf

Data: 2019-02-28 13:30:54 Rozmiar: 18.59M Format: .pdf Pobierz

03_UZUPELNIENIE_NR_1_DO_SIWZ-KOS.271.3.7.2019.pdf

Data: 2019-03-01 11:18:19 Rozmiar: 12.54M Format: .pdf Pobierz

05_OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA-KOS_271_3_9_2019.pdf

Data: 2019-03-05 13:48:46 Rozmiar: 68.8k Format: .pdf Pobierz

04_UZUPELNIENIE_NR_2_DO_SIWZ-KOS.271.3.8.2019.pdf

Data: 2019-03-05 13:48:46 Rozmiar: 1.15M Format: .pdf Pobierz

06_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT-KOS_271_3_13_2019.pdf

Data: 2019-03-11 14:38:31 Rozmiar: 245.65k Format: .pdf Pobierz

07_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE-KOS.271.3.2019.pdf

Data: 2019-03-15 13:38:12 Rozmiar: 1.23M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 63
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Waldemar Mielcarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Mikołajewska
Czas wytworzenia: 2019-02-28 13:30:54
Czas publikacji: 2019-03-15 13:38:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak