KOS.271.6.2019 | UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ | OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

"Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyn"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ

- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

GMINA WOLSZTYN
Siedziba Zamawiającego
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, tel./fax. 068-347-45-00
http://www.wolsztyn.pl, e-mail: um@wolsztyn.pl

  

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyn".

 

Załączniki

01_OGLOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU-KOS_271_6_3_2019.pdf

Data: 2019-03-04 14:46:54 Rozmiar: 246.12k Format: .pdf Pobierz

02_SIWZ+ZALACZNIKI-KOS_271_6_6_2019.zip

Data: 2019-03-04 14:46:54 Rozmiar: 17.99M Format: .zip Pobierz

03_UZUPELNIENIE_NR_1_DO_SIWZ-KOS_271_6_7_2019.pdf

Data: 2019-03-11 15:36:58 Rozmiar: 1.41M Format: .pdf Pobierz

04_OGLOSZENIE_O_ZMIANIE_OGLOSZENIA-KOS_271_6_8_2019.pdf

Data: 2019-03-11 15:36:58 Rozmiar: 62.63k Format: .pdf Pobierz

05_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT-KOS_271_6_11_2019.pdf

Data: 2019-03-14 14:24:39 Rozmiar: 309.39k Format: .pdf Pobierz

06_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE-KOS.271.6.14.2019(2).pdf

Data: 2019-03-15 08:29:46 Rozmiar: 581.2k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 241
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Waldemar Mielcarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Mikołajewska
Czas wytworzenia: 2019-03-04 14:46:53
Czas publikacji: 2019-03-15 08:29:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak