KOS.271.5.2019 

 

"Nasadzenia oraz pielęgnacja kwietników na terenie gminy Wolsztyn w 2019 roku"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

GMINA WOLSZTYN
Siedziba Zamawiającego
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, tel./fax. 068-347-45-00
http://www.wolsztyn.pl, e-mail: um@wolsztyn.pl

  

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Nasadzenia oraz pielęgnacja kwietników na terenie gminy Wolsztyn w 2019 roku".

 

 

Załączniki

01_OGLOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU-KOS_271_5_3_2019.pdf

Data: 2019-03-05 13:42:27 Rozmiar: 243.51k Format: .pdf Pobierz

02_SIWZ+ZALACZNIKI-KOS_271_5_6_2019.pdf

Data: 2019-03-05 13:42:27 Rozmiar: 17.95M Format: .pdf Pobierz

03_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT-KOS_271_5_10_2019.pdf

Data: 2019-03-13 11:58:21 Rozmiar: 381.67k Format: .pdf Pobierz

04_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE-KOS.271.5.12.2019(2).pdf

Data: 2019-03-21 14:34:32 Rozmiar: 448.28k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 377
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Waldemar Mielcarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Justyna Mikołajewska
Czas wytworzenia: 2019-03-05 13:42:27
Czas publikacji: 2019-03-21 14:34:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak