IN.271.2.2019 

 

"Zakup energii elektrycznej"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

GMINA WOLSZTYN
Siedziba Zamawiającego
Rynek 1, 64-200 Wolsztyn, tel./fax. 068-347-45-00
http://www.wolsztyn.pl, e-mail: um@wolsztyn.pl

  

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Zakup energii elektrycznej".

 

Załączniki

01_OGLOSZENIE_O_ZAMÓWIENIU-IN.271.2.3.2019.pdf

Data: 2019-03-14 13:57:17 Rozmiar: 241.96k Format: .pdf Pobierz

02_SIWZ+ZALACZNIKI-IN_271_2_6_2019.zip

Data: 2019-03-14 13:57:17 Rozmiar: 5.53M Format: .zip Pobierz

03_INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT-IN.271.2.10.2019.pdf

Data: 2019-03-22 14:17:03 Rozmiar: 327.76k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 243
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Waldemar Mielcarek
Osoba odpowiedzialna za informację : Grzegorz Wysocki
Czas wytworzenia: 2019-03-14 13:57:17
Czas publikacji: 2019-03-22 14:17:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak