Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych

2018-01-26 14:39:18
Druki sprawozdań z realizacji zadań publicznych w roku 2017

2018-01-26 12:25:17
Zmiana terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

2018-01-22 07:47:59
Zaproszenie do komisji konkursowej

2017-12-12 13:12:40
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych

2017-12-12 10:50:06
Informacje dot. otwartego konkursu ofert na rok 2018

2017-11-09 10:28:37
Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018r.

2017-10-04 13:01:46
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych

2017-01-25 09:14:30
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych

Burmistrz Wolsztyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku - w formie wspierania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Wolsztyn.

2016-12-29 13:52:07
Zaproszenie do komisji konkursowej

Burmistrz Wolsztyna zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

2016-12-09 11:56:15