Wersja archiwalna

Statut Sołectwa 

 

​ 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Art. 5.

  1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.
  2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
  3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.


Gmina Wolsztyn składa się z 23 sołectw. ZOBACZ WYKAZ.

 

Załączniki

statut_solectwa.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 81.67k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1009
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Czerwiński
Osoba odpowiedzialna za informację : Łukasz Czerwiński
Czas wytworzenia: 2009-06-25 13:46:49
Czas publikacji: 2009-06-25 13:46:49
Data przeniesienia do archiwum: 2015-01-21