Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu wolsztyńskiego za 2018 r.

2019-01-11 09:40:41
Taryfa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wolsztynie dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolsztyn na okres 3 lat.

2018-12-14 10:05:41
Taryfa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wolsztynie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolsztyn na okres 3 lat.

2018-12-14 09:40:55
PPIS - okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Wolsztyn.

2018-10-31 07:40:31
KONCESJE - PRZEDSIĘBIORSTWA POSIADAJĄCE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

2018-08-24 14:24:03
Informacja o jakości wody - wodociąg Tłoki - KOS.7021.37.2018

2018-08-24 08:26:22
PPIS - Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie dotycząca jakości wody w publicznie dostępnych fontannach.

2018-08-16 08:42:42
PPIS - sprawozdanie z badań - źródełko w Wolsztynie.

2018-05-10 12:42:07
PPIS - ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu wolsztyńskiego za 2017 rok.

2018-03-13 11:46:48
INFORMACJA - okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Wolsztyn

2017-10-30 16:24:59