Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie: nadania nazwy placu

 Uchwała nr XXI/165/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 maja 2008 roku
2009-08-10 14:19:14
Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 413/6 do 413/22 w Wolsztynie.

 Uchwała nr XXI/164/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 maja 2008 roku
2009-08-10 14:14:33
Uchwała sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Chorzeminie

 Uchwała nr XXI/163/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 maja 2008 roku
2009-08-10 14:12:08
Uchwała w sprawie: uchwalenia „Strategii rozwoju turystyki i sportu w gminie Wolsztyn na lata2008-2018”.

 Uchwała nr XXI/162/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 maja 2008 roku
2009-08-10 14:08:18
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2008 rok.

 Uchwała nr XXI/161/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 maja 2008 roku
2009-08-10 14:05:16