Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie: wezwania do powołania w skład Rady Społecznej przy SPZOZ w Wolsztynie przedstawiciela gminy Wolsztyn

 Uchwała nr XX/160/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2008 roku
2009-08-11 10:35:05
Uchwała w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 Uchwała nr XX/159/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2008 roku
2009-08-11 10:33:37
Uchwała w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Wolsztyn, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 Uchwała nr XX/158/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2008 roku
2009-08-11 10:31:41
Uchwała w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów i logopedów.

 Uchwała nr XX/157/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2008 roku
2009-08-11 10:27:23
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 Uchwała nr XX/156/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z nida 30 kwietnia 2008 roku
2009-08-11 10:25:51
Uchwała w sprawie: przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 Uchwała nr XX/155/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2008 roku
2009-08-11 10:19:38
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2008 rok.

 Uchwała nr XX/154/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2008 roku
2009-08-11 10:09:27
Uchwała w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Wolsztyna

 Uchwała nr XX/153/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2008 roku
2009-08-11 10:02:32
Uchwała w sprawie powołania Sekretarza Gminy

 Uchwała nr XX/152/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 kwietnia 2008 roku
2009-08-11 10:00:44