Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna

2019-03-01 12:46:31
Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna pozyskanego w wyniku wycinki drzew, rosnących na terenie Parku Miejskiego w Wolsztynie.

2019-02-27 07:43:52
Ogłoszenie ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna

2018-12-06 13:39:22
IN.271.20.2017

Wykonanie  dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego -Zintegrowane centrum komunikacyjne z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo – autobusowym w Wolsztynie służące również promocji Gminy Wolsztyn i Parowozowni Wolsztyn

 

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2018-01-04 11:59:47
BRL.3053.10.2016

„Dostawa oprogramowania wraz z wdrożeniem oraz dostawa drukarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wolsztynie” realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców”

2017-03-21 13:59:05
IN.271.16.2016

„Uzyskanie preferencyjnego kredytu długoterminowego inwestycyjnego w celu sfinansowania realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Gminie Wolsztyn”

-OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2016-12-07 09:54:24
IN.271.14.2015

Poprawa jakości i efektywności energetycznej oraz konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolsztyn w latach 2015-2020

- OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY PRZEKAZANE UPUE

- OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY OPUBLIKOWANE W DZUUE

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PRZEKAZANE UPUE

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OPUBLIKOWANE W DZUUE

2016-02-02 10:00:34
IN.7240.1.2016

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2016-01-05 14:26:53
in.271.23.2015

Uzyskanie preferencyjnego kredytu długoterminowego inwestycyjnego na realizację zadania p.n. Budowa dróg w gminie Wolsztyn

- OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2015-12-21 11:29:45
IT.271.46.2014

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie "zamówienia z wolnej ręki"  pod nazwą "Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Wolsztyn w 2015 r.".
- OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
2014-12-17 15:11:24