Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
KOS.271.3.2019 | UZUPEŁNIENIE NR 1 i NR 2 DO SIWZ | OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

"Utrzymanie Parku Miejskiego w Wolsztynie w okresie do 28 lutego 2022 r."

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ

- UZUPEŁNIENIE NR 2 DO SIWZ

- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2019-03-15 13:38:12
KOS.271.6.2019 | UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ | OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

"Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyn"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ

- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2019-03-15 08:29:46
IN.271.2.2019

"Zakup energii elektrycznej"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

2019-03-14 13:57:17
KOS.271.5.2019

"Nasadzenia oraz pielęgnacja kwietników na terenie gminy Wolsztyn w 2019 roku"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

2019-03-13 11:58:21
KOS.271.2.2019

"Profilowanie dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w 2019 roku"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2019-03-07 10:44:43
KOS.271.1.2019

"Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wolsztyn  w 2019 roku"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2019-03-06 12:28:03
KOS.271.10.2018

"Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, ogólnodostępnych parkingów i wybranych chodników na terenie miasta i gminy Wolsztyn oraz opróżnianie koszy ulicznych"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2019-02-07 14:07:50
IN.271.14.2018 | UZUPEŁNIENIE NR 1 i 2 DO SIWZ

"Zakup energii elektrycznej"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ

- UZUPEŁNIENIE NR 2 DO SIWZ

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2019-01-29 15:04:29
GZO.2300.2.2018

"Przewozy uczniów do szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn na podstawie biletów miesięcznych"
- OGŁOSZENIE
- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI
- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
- UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

2019-01-15 14:02:31
KOS.271.8.2018

"Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, ogólnodostępnych parkingów i wybranych chodników na terenie miasta i gminy Wolsztyn oraz opróżnianie koszy ulicznych"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

2018-12-27 15:23:32