Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
KOS.271.10.2018

"Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, ogólnodostępnych parkingów i wybranych chodników na terenie miasta i gminy Wolsztyn oraz opróżnianie koszy ulicznych"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

2019-01-21 11:45:14
GZO.2300.2.2018

"Przewozy uczniów do szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Wolsztyn na podstawie biletów miesięcznych"
- OGŁOSZENIE
- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI
- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
- UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

2019-01-15 14:02:31
KOS.271.8.2018

"Pozimowe i bieżące sprzątanie ulic, ogólnodostępnych parkingów i wybranych chodników na terenie miasta i gminy Wolsztyn oraz opróżnianie koszy ulicznych"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

2018-12-27 15:23:32
IN.271.15.2018 | UZUPEŁNIENIE NR 1 i 2 DO SIWZ

"Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości  7 200 000,00 zł"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ

- UZUPEŁNIENIE NR 2 DO SIWZ

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2018-12-20 15:52:33
IN.271.14.2018 | UZUPEŁNIENIE NR 1 i 2 DO SIWZ

"Zakup energii elektrycznej"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ

- UZUPEŁNIENIE NR 2 DO SIWZ

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2018-12-20 15:08:38
KOS.271.9.2018 | UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ

"Przebudowa istniejącego kolektora deszczowego o średnicy 800mm na Rowie Miejskim"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2018-11-23 14:37:48
IN.271.4.2018 | UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ

"Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa zaplecza treningowo-rekreacyjnego w Wolsztynie"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2018-11-13 14:26:40
IN.271.10.2018 | UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ

"Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2018-11-07 12:58:42
IN.271.12.2018

"Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Wolsztynie"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

2018-08-30 13:29:37
IN.271.11.2018

"Budowa drogi w m. Stary Widzim BAMBRY – etap I"

- OGŁOSZENIE

- SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

- INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

- OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2018-08-22 12:08:53