Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.

Burmistrz Wolsztyna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Wolsztyn.

2019-01-18 11:31:38
Zaproszenie do komisji konkursowej

2018-12-05 08:15:17
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych

2018-12-04 08:39:43
Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019r.

2018-09-12 13:57:15
W sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na realizację zadania publicznego: wykonywanie ratownictwa wodnego i wysokości dotacji w 2018 roku.

2018-06-22 21:37:10
Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Wolsztyn

2017-09-15 10:04:29