Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE ZA 2017 ROK

2018-05-11 12:16:45
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE W TRAKCIE ROKU 2017

2017-10-24 11:27:26
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE ZA 2016 ROK

2017-10-24 11:25:25
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE ZA 2015 ROK

2016-07-25 11:57:37
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE ZA 2014 ROK

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

2015-06-09 14:10:33
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OSÓB WYDAJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE ZA 2014/2015 ROK.

Złożone na podstawie art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) w związku z nadaniem i cofnięciem upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych.
2015-02-11 09:36:43