Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2017 ROK

2018-05-22 08:29:45
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE W TRAKCIE ROKU 2018

2018-04-12 10:44:03
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE W TRAKCIE ROKU 2017

2017-10-24 11:30:47
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2016 ROK

2017-10-24 11:29:50
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2015 ROK

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

2016-11-15 10:12:26
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2014 ROK

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

2015-06-09 14:07:30
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2015 ROK.

Złożone na podstawie art. 24h ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) w związku z powołaniem i odwołaniem z zajmowanego stanowiska.
2015-04-10 07:46:59