Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 

 

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

 

Stosownie do art.8 ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej / Dz. U. Nr 112 poz.1198 / i § 12 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej / Dz. U. Nr 67 poz.619 / informujemy, iż udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie następuje poprzez:

  1. wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolsztynie ,
  2. udostępnienie materiałów dokumentujących posiedzenia Rady i jej komisji w Biurze Rady Miejskiej,
  3. udostępnienie dokumentów na pisemny wniosek złożony w Urzędzie / zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie, jest udostępniona na wniosek /.
    wniosek nie jest wymagany w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.
  4. wstęp na posiedzenia Rady Miejskiej. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu, stronie internetowej / www.wolsztyn.pl /oraz w niniejszym Biuletynie.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (32.5 KB)

Zarządzenie w sprawie ustalenie opłaty za dodatkowe koszty związane wskazaniem we wniosku sposobem udostępniania informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

 

Liczba odwiedzin : 6531
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Michał Kokornaczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Lidia Kaczmarek
Czas wytworzenia: 2009-07-28 14:38:46
Czas publikacji: 2018-01-22 13:06:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak