Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

 Uchwała nr XXVIII/228/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku
2009-07-24 10:31:59
Uchwała w sprawie: planu pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie.

 Uchwala nr XXVIII/227/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku
2009-07-24 10:29:57
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Wolsztyn za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

 Uchwała nr XXVIII/226/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku
2009-07-24 10:28:32
Uchwała w sprawie: uchylenia uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/180/2008 z dnia 24 września w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie na rok 2008 latach 2009 – 2013 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przez Związek Międzygminny „Obra”

 Uchwała nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku
2009-07-24 10:26:42
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie Nr XX/156/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 Uchwała nr XXVIII/224/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku
2009-07-24 10:22:52
Uchwała w sprawie regulaminu określającego na 2009 rok – wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

 Uchwała nr XXVIII/223/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku
2009-07-24 10:20:23
Uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie i zatwierdzenia wartości jednego punktu dla określenia wynagrodzenia pracowników tej jednostki.

 Uchwała nr XXVIII/222/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku
2009-07-24 10:03:26
Uchwała w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie i zatwierdzenia wartości jednego punktu dla określenia wynagrodzenia pracowników tej jednostki.

 Uchwała nr XXVIII/221/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2009-07-20 13:26:24
Uchwała w sprawie: nadania Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie.

 Uchwała nr XXVIII/220/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2009-07-20 13:23:48
Uchwała w sprawie: odwolania sekretarza gminy.

 Uchwała nr XXVIII/219/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 30 grudnia 2008 roku.
2009-07-20 13:21:45