Harmonogram pracy Rady Miejskiej w Wolsztynie w 2018 roku 

 

 

HARMONOGRAM PRACY RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE W 2018 ROKU

 

 

2018

TERMINY

 

GODZ.

 

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

 

SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

 

15.00

 

31

 

-

28

25

 

30

 

27

-

-

26

30

(wtorek)

28

28

 

 

DYŻUR PRZEWODNICZACEGO

 

14.00 – 15.00

8,15

22,29

-

 

5,12

19,26

9,16

23,30

7,14

21,28

4,11

18,25

-

-

3,10

17,24

1,8,15

22,29

5,12

19,26

3

10,17

 

DYŻUR WICEPRZEWODNICZĄCYCH

10.00 – 11.00

4,11

18,25

-

 

1,8,15

22,29

5,12

19,26

10

17,24

7,14

21,28

-

-

6,13

20,27

 

4,11

18,25

 

8,15

22,29

6,13

20,27

 

PREZYDIUM RADY

DOT. OMÓWIENIA SESJI

 

14.00

22

-

19

 

16

 

14

 

18

 

-

-

17

22

19

10

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI MIESZKANIOWEJ

15.00-16.00

8

-

5

9

7

4

-

-

3

1

5

3

DYŻURY RADNYCH

15.00-16.00

15

22,29

-

 

12

19,26

16

23,30

14

21,28

11

18,25

-

-

10

17,24

8,15

22,29

12

19,26

 

10,17

KOMISJA BUDOWNICTWA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

8.00

16

-

13

10

8

12

-

-

11

16

13

4

KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

12.00

16

-

13

10

8

12

-

-

11

16

13

4

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I REKREACJI

8.00

17

-

14

11

9

13

-

-

12

17

14

5

 

KOMISJA

BUDŻETOWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

 

12.00

17

-

14

11

9

13

-

-

12

17

14

5

KOMISJA

MIESZKANIOWA

 

8.00

19

-

16

13

11

15

-

-

14

19

16

7

KOMISJA

REWIZYJNA

 

11.00

19

-

16

13

11

15

-

-

14

19

16

7

 

SPOTKANIA Z  SOŁTYSAMI

 

9.00

-

-

22

-

-

 

21

 

-

-

20

-

-

13

 


Liczba odwiedzin : 4687
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Wolsztynie
Osoba wprowadzająca informację : Magda Wolnik
Osoba odpowiedzialna za informację : Magda Wolnik
Czas wytworzenia: 2012-08-01 13:15:04
Czas publikacji: 2017-12-29 08:52:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak