Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu współpracy na rok 2009 Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Uchwala nr XXVII/210/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 roku
2009-07-24 12:56:37
Uchwała w sprawie: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wolsztynie

 Uchwała rn XXVII/209/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 roku
2009-07-24 12:54:41
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXXIV/273/2005 z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna i wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie.

 Uchwała nr XXVII/208/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 roku
2009-07-24 12:52:35
Uchwała w sprawie: opłaty miejscowej

 Uchwała nr XXVII/207/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 roku
2009-07-24 11:11:30
Uchwała w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową

Uchwała nr XXVII/206/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 roku 
2009-07-24 11:09:52
Uchwała w sprawie: opłaty od posiadania psów na 2009 rok

Uchwała nr XXVII/205/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 roku 
2009-07-24 11:08:08
Uchwała w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 Uchwała nr XXVII/204/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 roku
2009-07-24 11:06:52
Uchwała w sprawie: opłaty targowej

 Uchwała nr XXVII/203/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 roku
2009-07-24 11:04:42
Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2009

 Uchwała nr XXVII/202/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 listopada 2008 roku
2009-07-24 10:59:11
Uchwała w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.

 Uchwala nr XXVII/201/2008 Rady Miejskiej w WOlsztynie z dnia 26 listopada 2008 roku
2009-07-24 10:57:25