Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

 Uchwała nr XXXVII/327/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2014 roku
2014-03-27 11:53:02
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi

 Uchwała nr XXXVII/326/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2014 roku
2014-03-27 11:51:05
Uchwała w sprawie utworzenia odręnbych obwodów głosowania

 Uchwała nr XXXVII/325/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2014 roku
2014-03-27 11:48:47
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolsztyn w 2014 roku”.

 Uchwała nr XXXVII/324/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2014 roku
2014-03-27 11:45:57
Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Gminie Wolsztyn.

 Uchwała nr XXXVII/323/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2014 roku
2014-03-27 11:43:20
Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w statucie Związku Międzygminnego "OBRA".

 Uchwała nr XXXVII/322/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2014 roku
2014-03-27 11:39:30
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/208/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn.

 Uchwała nr XXXVII/321/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2014 roku
2014-03-27 11:37:13
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Chorzemin, gm. Wolsztyn

 Uchwała nr XXXVII/320/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2014 roku
2014-03-27 11:15:45
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie efektów nakładów finansowych poniesionych na przebudowę wiaduktu kolejowego oraz przejazdu kolejowego w ciągu nowo budowanej drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3807P z drogą wojewódzką nr 305.

 Uchwała nr XXXVII/319/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2014 roku
2014-03-27 11:13:59
Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Wolsztyn publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

 Uchwała nr XXXVII/318/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2014 roku
2014-03-27 11:11:06