Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie: uznania skargi za bezzasadną.

 Uchwała nr XIX/151/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2008 roku
2009-08-11 10:52:30
Uchwała w sprawie: nadania imienia Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn.

 Uchwała nr XIX/150/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2008 roku
2009-08-11 10:49:33
Uchwała w sprawie: regulaminu określającego na 2008 rok – wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw.

 Uchwała nr XIX/148/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2008 roku
2009-08-11 10:43:44
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2008 rok.

 Uchwała nr XIX/147/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2008 roku
2009-08-11 10:41:08
Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wolsztyn na lata 2008-2013 .

 Uchwała nr XIX/146/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 26 marca 2008 roku
2009-08-11 10:38:06