Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 Uchwała nr XLII/403/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2014 roku
2014-10-30 09:56:50
Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania o uchylenie uchwały nr XXXVI/311/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 stycznia 2014 roku oraz uchwały nr XXXII/226/2013 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 września 2013 roku.

 Uchwała nr XLII/402/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2014 roku
2014-10-30 09:54:23
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok 2015 Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 Uchwała nr XLII/401/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2014 roku
2014-10-30 09:51:02
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji.

 Uchwała nr XLII/400/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2014 roku
2014-10-30 09:46:19
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami funkcjonującymi na terenie Gminy Wolsztyn.

 Uchwała nr XLII/399/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2014 roku
2014-10-30 09:42:57
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Wolsztynie.

 Uchwała nr XLII/398/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2014 roku
2014-10-30 09:36:58
Uchwała w sprawie przyjęcia Koncepcji ścieżek i szlaków rowerowych w mieście i gminie Wolsztyn.

 Uchwała nr XLII/397/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2014 roku
2014-10-30 09:34:19
Uchwała w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych

 Uchwała nr XLII/396/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2014 roku
2014-10-30 09:21:00
Uchwała w sprawie zmian w budżecie

 Uchwała nr XLII/395/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2014 roku
2014-10-30 09:12:19
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolsztyn na lata 2014 - 2024.

 Uchwała nr XLII/394/2014 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2014 roku
2014-10-30 09:06:47