Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę ­­­­­­­­­­­­­Wolsztyn do przedsięwzięcia pt. „e - wielkopolskie”

 Uchwała nr XVIII/145/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 lutego 2008 roku
2009-08-11 11:16:23
Uchwała w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 92/10, 92/11, 92/12, 92/13, 202/5, 202/6 i 202/7 w Powodowie

 Uchwała nr XVIII/144/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 lutego 2008 roku
2009-08-11 11:10:48
Uchwała w sprawie : nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Wolsztynie.

 Uchwała nr XVIII/143/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 lutego 2008 roku
2009-08-11 11:09:16
Uchwała w sprawie: zmiany uchwały nr VI/53/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 marca 2007r w sprawie zaciągnięcia pożyczki

 Uchwała nr XVIII/142/1008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 lutego 2008 roku
2009-08-11 11:07:19
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2008 rok.

 Uchwała nr XVIII/141/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 lutego 2008 roku
2009-08-11 11:04:44
Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Przed Następstwami Używania Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych na lata 2008 – 2010.

 Uchwała nr XVIII/140/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 lutego 2008 roku
2009-08-11 11:01:37
Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008 - 2010.

 Uchwała nr XVIII/138/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 lutego 2008 roku
2009-08-11 10:59:26
Uchwała w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Uchwała nr XVIII/138/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 lutego 2008 roku
2009-08-11 10:57:23
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od 1 kwietnia 2008r. do 31 marca 2009r

 Uchwala nr XVIII/137/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 lutego 2008 roku
2009-08-11 10:55:30