Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie: nadania nazwy ronda

 Uchwała nr XVII/136/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 stycznia 2008 roku
2009-08-11 12:16:22
Uchwała w sprawie: nadania nazwy ronda

 Uchwała nr XVII/135/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 stycznia 2008 roku
2009-08-11 12:14:34
Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działek o numerach ewidencyjnych 321/1 i 321/3 w Adamowie

 Uchwała nr XVII/134/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 stycznia 2008 roku
2009-08-11 12:13:18
Uchwała w sprawie: wskazania jednostki budżetowej, która utworzy rachunek dochodów własnych, ustalenia źródeł dochodów własnych i określenia ich przeznaczenia.

 Uchwała nr XVII/133/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 stycznia 2008 roku
2009-08-11 12:03:47
Uchwała w sprawie: zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolsztyn.

 Uchwała nr XVII/132/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 stycznia 2008 roku
2009-08-11 12:00:16
Uchwała w sprawie : ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Wolsztynie i zatwierdzenia wartości jednego punktu dla określenia wynagrodzenia pracowników tej jednostki.

 Uchwała nr XVII/131/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 stycznia 2008 roku
2009-08-11 11:56:25
Uchwała w sprawie : zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wolsztyńskiego w 2008 roku

 Uchwała nr XVII/130/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 stycznia 2008 roku
2009-08-11 11:51:38
Uchwała w sprawie : wezwania Rady Powiatu Wolsztyńskiego do wykonania czynności nakazanych prawem oraz ewentualnego zaskarżenia bezczynności Rady Powiatu do Sądu Administracyjnego.

 Uchwała nr XVII/129/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 23 stycznia 2008 roku
2009-08-11 11:18:33