Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie na rok 2008 latach 2009 – 2013 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przez Związek Międzygminny „Obra”

 Uchwala nr XXV/195/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2008 roku
2009-07-24 13:36:10
Uchwała w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla Ośrodka Pomocy Społecznej i zatwierdzenia wartości jednego punktu dla określenia wynagrodzenia pracowników tej jednostki.

 Uchwała nr XXV/194/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2008 roku
2009-07-24 13:34:41
Uchwała w sprawie: zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Wolsztyn

 Uchwala nr XXV/193/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2008 roku
2009-07-24 13:33:18
Uchwała w sprawie: w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

 Uchwała nr XXV/192/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2008 roku
2009-07-24 13:31:15
Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Wolsztyn za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

 Uchwała nr XXV/191/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2009 roku
2009-07-24 13:29:07
Uchwała w sprawie: weksla „In blanco”

 Uchwała nr XXV/190/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października
2009-07-24 13:27:42
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2008 rok.

 Uchwała nr XXV/189/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2008 roku
2009-07-24 13:10:06
Uchwała w sprawie: nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Wolsztynie.

 Uchwała nr XXV/188/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2008 roku
2009-07-24 13:08:10
Uchwała w sprawie: utworzenia zakładu budżetowego „ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie”.

 Uchwała nr XXV/187/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 29 października 2008 roku
2009-07-24 13:03:58