Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „ Nowe życie”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 Uchwała nr XXIV/186/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2008 roku
2009-07-24 14:15:59
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Wolsztyn nieruchomości położonej w obrębie wsi Chorzemin.

 Uchwała nr XXIV/185/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2008 roku
2009-07-24 14:14:29
Uchwała w sprawie : zaliczenia dróg pozbawionych kategorii dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych .

 Uchwała nr XXIV/184/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2008 roku
2009-07-24 14:08:26
Uchwała w sprawie : stwierdzenia zaliczenia odcinka ulicy Dworcowej (od drogi krajowej nr 32 w kierunku Urzędu Skarbowego), stanowiącej dotychczas ciąg drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wroniniec do kategorii dróg gminnych .

Uchwała nr XXIV/183/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2008 roku

2009-07-24 14:04:17
Uchwała w sprawie: celowości wykonania przebudowy dróg gminnych z wykorzystaniem środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 Uchwała nr XXIV/182/2008 Rady Miejskiej z dnia 24 września 2008 roku
2009-07-24 13:49:39
Uchwała w sprawie: przystąpienia do stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior

 Uchwała nr XXIV/181/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2008 roku
2009-07-24 13:45:34
Uchwała w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie na rok 2008 latach 2009 – 2013 w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przez Związek Międzygminny „Obra”

 Uchwala nr XXIV/180/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2008 roku
2009-07-24 13:44:17
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW i kredytu z BOŚ na finansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji ściekowej na terenach inwestycyjnych i do składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Powodowo, gmina Wolsztyn”, realizowanej przez Związek Międzygminny „Obra”.

 Uchwała nr XXIV/179/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2008 roku
2009-07-24 13:42:41
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2008 rok.

Uchwała nr XXIV/178/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 24 września 2008 roku

2009-07-24 13:38:11