Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 Uchwała nr XXII/174/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2008 roku
2009-08-10 14:02:24
Uchwała w sprawie: nadania Gimnazjum nr 2 w Wolsztynie imienia „Powstańców Wielkopolskich”.

 Uchwała nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2008 roku
2009-08-10 13:57:10
Uchwaław sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/219/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wolsztyn

 Uchwała nr XXII/172/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2008 roku
2009-08-10 13:51:34
Uchwała w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w nauce i sporcie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie Gminy Wolsztyn

 Uchwała nr XXI/171/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2008 roku
2009-08-10 11:01:45
Uchwała w sprawie : zmian w Statucie Związku Międzygminnego „OBRA”

 Uchwała nr XXII/170/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2008 roku
2009-08-10 10:53:46
Uchwała w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Wolsztyn

 Uchwała nr XXII/169/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2008 roku
2009-08-10 10:51:07
Uchwała w sprawie: ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych i sołtysów Gminy Wolsztyn.

 Uchwała nr XXII/168/2007 Rady Miejskiej w Wolszytnie z dnia 25 czerwca 2008 roku
2009-08-10 10:49:43
Uchwała w sprawie: weksla „In blanco”

 Uchwała nr XXII/167/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2008 roku
2009-08-10 10:47:34
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XVI/121/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta i gminy Wolsztyn na 2008 rok.

 Uchwała nr XXII/166/2008 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 25 czerwca 2008 roku
2009-08-10 10:44:02